Data dodania:

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt zostanie zrealizowany przez jednostkę naukową odznaczającą się doświadczeniem w zakresie realizacji projektów o zbliżonej tematyce, a także posiadającą kadrę naukową, której zainteresowania badawcze oraz prowadzone prace koncentrują się wokół zagadnień związanych z inżynierią hydrauliczną. Realizacja badań obejmuje trzy podstawowe etapy:

1. Opracowanie procesu i procedur testowania siłowników hydraulicznych

2. Opracowanie dokumentacji innowacyjnego stanowiska badawczego

3. Fizyczne wykonanie stanowiska badawczego

Planowane efekty:

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu i opracowania innowacyjnej technologii nastąpi wzrost potencjału rozwojowego oraz umocnienie Naszej pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym, w szczególności poprzez:

1. Wprowadzenie do działalności przedsiębiorstwa nowej technologii testowania/weryfikacji wyrobów hydraulicznych, a w konsekwencji oferowanie na rynku produktów o podwyższonej jakości i zmniejszonej wadliwości, charakteryzującej się innowacyjnością na skalę min. krajową.

2. Zgromadzenie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i przetestowanie współpracy z jednostką badawczą, co umożliwi w przyszłości realizację kolejnych projektów badawczo-rozwojowych, w tym w połączeniu z planowanymi kierunkami rozwoju, także budowę własnego zaplecza technologicznego i ludzkiego.

3. Uzyskanie know-how, które postawi Nas w roli prekursora nowego podejścia do testowania/weryfikacji produkowanych elementów hydraulicznych na polskim rynku.

4. Wzrost produktywności na poziomie ok. 2% licząc od roku wdrożenia.

5. Zyskanie potencjału do wejścia na nowy rynek zbytu charakteryzujący się dynamicznym rozwojem – automotive, a w konsekwencji rozszerzenie grona potencjalnych odbiorców produktów znajdujących się w ofercie Hydromar.

Wartość projektu: 179 357 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 152453,45 PLN

Zobacz również

Zmniejsz zużycie paliwa i zwiększ przyczepność z nowymi zaworami blokującymi mechanizm różnicowy.

Nawet wypróbowane i przetestowane rozwiązania można ulepszyć, jak pokazuje Bucher Hydraulics dzięki nowym udoskonalonym zaworom blokującym mechanizm różnicowy. Postęp odzwierciedla aktualne zapotrzebowanie rynku na większą efektywność energetyczną i większą moc kół oraz lepszą kontrolę nad pojazdem.

Czytaj dalej

Elektryczne autobusy miejskie ze sterowaniem wszystkich kół

Koncepcja mobilności dla wąskich uliczek i historycznych centrów miast z wykorzystaniem Ehla Optimal do sterowania tylną osią.

Czytaj dalej

Elektro-hydrauliczne sterowanie osiami skrętnymi. System to coś więcej niż suma jego komponentów

Scharmüller jest światowym liderem w zakresie połączeń w technice maszyn rolniczych między ciągnikiem a przyczepą, a Mobil Elektronik jest światowym liderem w dziedzinie elektrohydraulicznych układów sterowania osiami skrętnymi, które są obecnie szeroko stosowane w przyczepach rolniczych.

Czytaj dalej

Smart PowerPack S

Smart PowerPack S (SPP S) firmy Bucher Hydraulics to inteligentny zelektryfikowany zespół napędowy. PowerPack SPP S oferuje lepszą kontrolę i wydajność w porównaniu z tradycyjnymi układami hydraulicznymi zasilanymi silnikami spalinowymi.

Czytaj dalej
Call Now Button