Data dodania:

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt zostanie zrealizowany przez jednostkę naukową odznaczającą się doświadczeniem w zakresie realizacji projektów o zbliżonej tematyce, a także posiadającą kadrę naukową, której zainteresowania badawcze oraz prowadzone prace koncentrują się wokół zagadnień związanych z inżynierią hydrauliczną. Realizacja badań obejmuje trzy podstawowe etapy:

1. Opracowanie procesu i procedur testowania siłowników hydraulicznych

2. Opracowanie dokumentacji innowacyjnego stanowiska badawczego

3. Fizyczne wykonanie stanowiska badawczego

Planowane efekty:

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu i opracowania innowacyjnej technologii nastąpi wzrost potencjału rozwojowego oraz umocnienie Naszej pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym, w szczególności poprzez:

1. Wprowadzenie do działalności przedsiębiorstwa nowej technologii testowania/weryfikacji wyrobów hydraulicznych, a w konsekwencji oferowanie na rynku produktów o podwyższonej jakości i zmniejszonej wadliwości, charakteryzującej się innowacyjnością na skalę min. krajową.

2. Zgromadzenie doświadczenia w prowadzeniu prac B+R i przetestowanie współpracy z jednostką badawczą, co umożliwi w przyszłości realizację kolejnych projektów badawczo-rozwojowych, w tym w połączeniu z planowanymi kierunkami rozwoju, także budowę własnego zaplecza technologicznego i ludzkiego.

3. Uzyskanie know-how, które postawi Nas w roli prekursora nowego podejścia do testowania/weryfikacji produkowanych elementów hydraulicznych na polskim rynku.

4. Wzrost produktywności na poziomie ok. 2% licząc od roku wdrożenia.

5. Zyskanie potencjału do wejścia na nowy rynek zbytu charakteryzujący się dynamicznym rozwojem – automotive, a w konsekwencji rozszerzenie grona potencjalnych odbiorców produktów znajdujących się w ofercie Hydromar.

Wartość projektu: 179 357 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 152453,45 PLN

Zobacz również

Smart PowerPack S

Smart PowerPack S (SPP S) firmy Bucher Hydraulics to inteligentny zelektryfikowany zespół napędowy. PowerPack SPP S oferuje lepszą kontrolę i wydajność w porównaniu z tradycyjnymi układami hydraulicznymi zasilanymi silnikami spalinowymi.

Czytaj dalej

Wydajne rozwiązania systemowe do elektryfikacji maszyn mobilnych

Czy elektryfikacja maszyn mobilnych to tylko przemijające zjawisko? Zrównoważony rozwój i urbanizacja to dwa megatrendy, które będą nadal promować elektryfikację i wydajność maszyn mobilnych.

Czytaj dalej

Nowy zawór hamujący do wciągarek - Bucher Hydraulics

Gdy naprawdę ciężkie ładunki muszą być pozycjonowane z dokładnością do milimetra, zwykle stosuje się zawory firmy Bucher Hydraulics. Przemyślana konstrukcja zmniejsza straty ciśnienia o ponad 40 procent w porównaniu z innymi zaworami dostępnymi na rynku.

Czytaj dalej

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Czytaj dalej
Call Now Button