Zawory odcinające

Zawór nabojowy odciążający DWP-2-10

Zawory odcinające

Zawory odcinające to grupa komponentów, które pozwalają zatrzymać przepływ oleju w jednym kierunku i umożliwić jego przepływ w kierunku przeciwnym. Zatrzymanie przepływu może odbywać się automatycznie (np. zawór zwrotny prosty) lub np. poprzez obrócenie pokrętła, śruby lub dźwigni  (zawór spustowy). W tej grupie zaworów są także zawory umożliwiające przepływ w obu kierunkach przy doprowadzeniu sygnału (ciśnienia) sterującego – są to zawory zwrotne sterowane.  Kolejną grupą zaworów są zawory logiczne, które mają dwa przyłącza wlotowe i jedno przyłącze wylotowe. Ich zadaniem jest przekierowanie strumienia tylko z jednego przyłącza wlotowego do przyłącza wylotowego.

Funkcja zatrzymania przepływu  może być wykorzystana np. do: utrzymania siłownika w żądanej pozycji, zabezpieczenia pompy przed przeciążeniem pochodzącym układu, realizowania funkcji logicznych. Zależnie od budowy elementem odcinającym może być kulka lub stożek.

Zobacz również

Call Now Button