Zawory sterujące ciśnieniem

Zawory hydrauliczne sterujące ciśnieniem

Zawory sterujące ciśnieniem są stosowane gdy zachodzi potrzeba redukcji ciśnienia, utrzymania stałego przepływu niezależnie od ciśnienia obciążającego, utrzymaniu ciśnienia na stałym poziomie, włączania/wyłączania poszczególnych obwodów po osiągnięciu zakładanego ciśnienia oraz do zachowania kolejności włączania obwodów hydraulicznych.

Zobacz również

Call Now Button