Zawory sterujące ciśnieniem

Zawory sterujące ciśnieniem

Zawory hydrauliczne sterujące ciśnieniem

Zawory sterujące ciśnieniem są stosowane gdy zachodzi potrzeba redukcji ciśnienia, utrzymania stałego przepływu niezależnie od ciśnienia obciążającego, utrzymaniu ciśnienia na stałym poziomie, włączania/wyłączania poszczególnych obwodów po osiągnięciu zakładanego ciśnienia oraz do zachowania kolejności włączania obwodów hydraulicznych.

Zobacz również

Call Now Button