Silniki przeciwwybuchowe Ex

Produktów na stronie: 6

Silniki przeciwwybuchowe Ex

Silniki elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym są zaprojektowane tak, aby wytrzymywały wybuchy gazów lub oparów, jednocześnie zapobiegając powstawaniu iskier, które mogłyby wejść w kontakt z wybuchowym gazem lub pyłem w otoczeniu i spowodować eksplozję lub zapłon. Silniki z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym znajdują zastosowanie w wielu sektorach, w których występują materiały łatwopalne i wybuchowe. Silniki te są stosowane w branżach takich jak górnictwo, produkcja gazu ziemnego, lakiernie, stocznie, zakłady chemiczne i farmaceutyczne, a także w środowiskach gazów łatwopalnych i wybuchowych, które stwarzają zagrożenie.

Call Now Button