Zawory bezpieczeństwa

zawory hamujące CINDY-20-P Bucher

Zawory bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa umożliwiają w pełni kontrolowaną pracę odbiorników tzn. siłowników lub silników hydraulicznych niezależnie od sytuacji jakie występują podczas pracy maszyn i urządzeń, które przemieszczają ładunki. Tę grupę można podzielić na zawory kontrolujące ładunek oraz zawory pękniętego przewodu.  Zawory kontrolujące ładunek pełnią 3 podstawowe funkcje: hamującą(counterbalance), utrzymującą ładunek(load holding) oraz funkcje bezpieczeństwa. Z kolei zawory pękniętego przewodu zabezpieczają odbiornik od strony zasilania i nie kontrolują przemieszczanego ładunku czyli posiadają tylko funkcję zatrzymania odbiornika w przypadku awarii linii zasilającej.

Zobacz również

Call Now Button