Pompy o zazębieniu wewnętrznym

Produktów na stronie: 6

Pompy o zazębieniu wewnętrznym BUCHER

Pompy o zazębieniu wewnętrznym osiągają wyjątkowo niski poziom pulsacji i emisji hałasu, nawet przy wysokich ciśnieniach i prędkościach. Pompy o zazębieniu wewnętrznym zbudowane są z koła zębatego o uzębieniu zewnętrznym oraz z pierścienia zębatego z uzębieniem wewnętrznym. Tłoczenie oleju polega na obrocie koła zębatego i napędzie wieńca zębatego. Części te osadzone są mimośrodowo względem siebie. Obracające się współbieżnie elementy powodują zwiększanie i zmniejszanie przestrzeni miedzy zębnych. Zwiększanie przestrzeni miedzy zębnych powoduje powstanie podciśnienia i zassanie oleju, następnie olej transportowany jest w tych przestrzeniach „na drugą stronę” i przed otworem tłocznym przestrzenie te zmniejszają się co powoduje „wyciskanie” oleju do kanału tłocznego.

Call Now Button