Zawory sterujące natężeniem przepływu

Zawory sterujące natężeniem przepływu

Zawory sterujące natężeniem przepływu

Sterowanie wartością natężenia przepływu wpływa na prędkość pracy odbiornika. Umożliwia to uzyskanie dwóch celów. Pierwszy z nich  steruje tą prędkością natomiast drugi ustala prędkość na żądanym poziomie. Jeżeli odbiornik ma wykonywać ruch o zmiennej, regulowanej prędkości to wystarczy zastosować zawór dławiący. Natomiast jeżeli ta prędkość ma być ustalona na zadanym poziomie i jednocześnie ta prędkość ma być niezależna od zakłóceń to należy zastosować regulator natężenia przepływu. Do grupy zaworów sterujących natężeniem przepływu można także zaliczyć zawory blokady mechanizmu różnicowego oraz dzielniki strumienia (synchronizatory).

Zobacz również

Call Now Button