Zawory dławiące

zawor dlawiacy serii MDHP43

Zawory dławiące

Zawory dławiące regulują natężenie przepływu oleju i tym samym za ich pomocą można sterować prędkością pracy odbiornika. Natężenie przepływu regulowane jest przez zmianę powierzchni regulacyjnej zaworu. Powierzchnia regulacyjna jest zawarta miedzy korpusem zaworu a ruchomym elementem zaworu. Budowa zaworów dławiących nie pozwala na utrzymanie prędkości odbiornika na zadanym poziomie w przypadku gdy występują zakłócenia zewnętrzne np. nierównomierna praca zespołu pompowego.

Zobacz również

Call Now Button