Date added:

Implementation of the project co-financed by the European Regional Development Fund

The project concerns support for entrepreneurs in the field of ensuring financial liquidity and support for ongoing operations in connection with financial difficulties that occurred in the entrepreneur as a result of the COVID-19 epidemic. Financial aid granted under the program No. SA.57015 (2020 / N)

Planned effects:

1. Number of months when the enterprise is maintained (pcs) – 3

Project value: PLN 127 128.00

Contribution of European Funds: PLN 127 128.00

Also see

Efficient system solutions for the electrification of mobile machines

Is the electrification of mobile machines just a passing phenomenon ? Sustainability and urbanization are two megatrends that will continue to promote mobile machines’ electrification and efficiency. Electrified mobile machines contribute to CO2 reduction.

Read more

Implementation of the project co-financed by the European Regional Development Fund

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Read more

Implementation of the project co-financed by the European Regional Development Fund

Przedmiotem projektu będzie przeprowadzenie prac i badań związanych z opracowaniem technologii testowania/kontroli jakości siłowników hydraulicznych produkowanych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Ponadto na podstawie wyników prac zostanie opracowany fizyczny prototyp stanowiska badawczego testujący siłowniki hydrauliczne pod kątem m.in. szczelności spawów i uszczelnień siłowników, przecieków wewnętrznych, pozycji tłoka, długości skoku siłowników hydraulicznych, dla rzeczywistych warunków pracy elementu hydraulicznego.

Read more

Rental market can record the operating time of hydraulic attachments with new Webtec run-time meter

Webtec has a developed a new run-time meter which is ideal for construction and agricultural machinery where specialist hydraulic attachments can be centrally owned and rented on a ‘time-used’ basis. The RFS200 also ensures that owners can conduct maintenance on a time-used basis, rather than machine hours, thus allowing for more astute and cost-effective management of hydraulic system health.

Read more
Call Now Button